Emissionskrav för eldstäder 2022

Krav från 2022-01-01:

Från och med idag finns det tre olika testmetoder för att testa om en eldstad är godkänd för användning i Norge. Alla tre testmetoderna är lika, då EU-systemet inte har kommit överens om en gemensam testmetod för fint damm och partiklar som kan ersätta dessa. Detta har gjort tillverkare, återförsäljare och konsumenter väldigt förvirrade när det kommer till att betygsätta ugnar utifrån önskade kriterier som effektivitet och utsläpp. De olika testmetoderna är NS:3059 enligt NS:3058, Ecodesign2022, och det som ofta kallas den tyska metoden. 

Om en eldstad har klarat något av dessa 3 tester är eldstaden godkänd för användning och installation i Norge.

Lagändringen i EES:

Denna lag har ingått i EES-avtalet och har ett ikraftträdandedatum 1/1-22 i Norge och gäller för värmare eller braskaminer som eldas med fast bränsle.

Produkter som uppfyller kraven ska vara CE-märkta.

Dessutom finns det 3 krav som gäller:

  • Krav på ugnens energieffektivitet
  • Krav på ugnens utsläpp av kväveföreningar NOx, kolmonoxid CO, partiklar PM och oförbrända kolväten OGC.
  • Krav på information från tillverkare, importör och återförsäljare.

Källa: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/mars/okodesign-fastbrenselovner-til-lokal-romoppvarming/id2434587/

 

Vägen till europeiska teststandarder

Ansträngningar görs fortfarande för att få en harmoniserad teststandard godkänd av den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). Processen tog lång tid eftersom det fanns stora meningsskiljaktigheter om hur testerna genomfördes, vilket i sin tur resulterade i tre olika partikelemissionsgränser, var och en baserad på de tre mätmetoderna som beskrivs ovan.

Populære produkter

Etna - Hörn - Höger - 13 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Etna - Standard - 13 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Verdo - Svart - 7 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Torn - Hörn - Höger - 12 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Roten - Hörn - Vänster - 10 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Adria - 7 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Adria - 7 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Bergamo - 16 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
1 av 8