Faran för att bränna sopor

Hvorfor kan ikke søppel være drivstoff?

Varför kan inte skräp vara bränsle?

Förbränning av kartong och annat skräp i hushållskaminer används fortfarande ofta som ett medel för ekonomisk uppvärmning och eldning. Skälen till att inte göra detta är dock tydliga om vi tar hänsyn till alla farorna med att bränna avfall. Det är farligt, och inte bara för vår hälsa – varför?

 

Att bränna sopor är en hälsorisk

Även om vi vet att eldning av avfall i hushållskaminer och eldstäder är farligt, inser vi inte hur mycket det kan skada vår hälsa, andra hushållsmedlemmars, våra grannars och miljön. Det är ingen slump att specialiserade företag samlar in och förstör avfall. För att effekten av en korrekt genomförd förvaring ska vara ofarlig för de boende sker det på dedikerade platser och under förhållanden som inte kommer att påträffas vid en traditionell eldstad.

Giftiga ämnen som uppstår till följd av förbränning av orena ämnen, limbelagda kartonger, gummi och plast i hemmet bidrar till obehag och försämring av hälsan - kontakt med gifter orsakar kroniska luftvägs- och cirkulationssjukdomar, till exempel obstruktiv lungsjukdom, och är också orsaken till hjärtinfarkt och lungcancer. Inte bara andra invånare är i fara, utan även grannar och miljön.

Vilka är riskerna med att bränna sopor?

Att bränna orena ämnen som innehåller kemikalier innebär bland annat att det bildas stora mängder tjära och sot. Den senare, som ett resultat av betydande ackumulering, kan spontant antändas. Skadliga ämnen kan också förstöra metallmaterialen som används för att tillverka värmaren. På så sätt kan långvariga rökutsläpp med farliga föreningar leda till att man måste köpa en ny ugn, bygga om skorstenen eller renovera hela huset.

Populære produkter

Etna - Hörn - Höger - 13 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Etna - Standard - 13 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Verdo - Svart - 7 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Torn - Hörn - Höger - 12 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Roten - Hörn - Vänster - 10 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Adria - 7 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Adria - 7 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
Bergamo - 16 kW
Normalt pris
0,00 kr
Normalt pris
Försäljningspris
0,00 kr
1 av 8